Menu

Bij ons in Groep 3

Geen items gevonden...

Over onze groep

Spontane en enthousiaste kinderen willen u graag laten weten hoe leuk het in groep drie is:
We beginnen elke dag met gebed en zang. Daarnaast leren we door bijbelvertellingen de Here Jezus kennen en wat het betekent om een kind van God te zijn. Zo leren de kinderen dat ze geliefd zijn door God en ieder uniek is. En dat vraagt verantwoordelijkheid naar zichzelf en elkaar toe. Want God liefhebben en de naaste als onszelf is de leidraad in ons leven.
Naast het bijbelonderwijs willen we de kinderen kennis en allerlei vaardigheden bijbrengen. En hen een plek geven om samen te ontdekken wie ze zijn en wat ze kunnen. Lezen is een belangrijk vak in groep drie en met onze vernieuwde methode Veilig Leren Lezen oefenen we dagelijks. De kinderen zijn enthousiast over het zelfstandig leren lezen. Er is een breed aanbod van materiaal en oefenvaardigheden. Naast andere vakken gebruiken we voor de sociaal-emotionele ontwikkeling de Kanjertraining. Daarmee leren de kinderen hoe ze met elkaar omgaan, spelen en werken. Wanneer de kinderen zich veilig en gewaardeerd voelen, zullen de resultaten en prestaties ook beter zijn.
Wanneer kinderen moeite hebben met de aangeboden leerstof of wanneer ze meer aankunnen houden we daar rekening mee. Ze krijgen aangepaste leerstof en hulp of verbreding. Op deze wijze sluiten we aan bij het niveau van het kind om zo optimaal mogelijk te kunnen presteren.

Juf Elly en juf Klarina

Klarina Ferkranus

ma, di, vrij

Willeke de Graaf

wo, do