• Triple Groen Status:

  Geloven, Genieten en Groeien...

 • Nieuwbouw school

  De bouw is officieel gestart!

 • Mr. Groen van Prinstererschool

  Waarde(n)vol onderwijs!

 • Mr. Groen van Prinstererschool

  De basis voor je leven!

Nieuwbouw medio 2021

Medio 2021 verhuizen we naar de nieuwbouwschool aan de Beethovenlaan in samenwerking met CBS de Grondtoon (VCO Bunschoten) en SBO de Werf (CorDeo Scholengroep). In dit nieuwe multifunctionele schoolgebouw komt ons onderwijsconcept nog beter uit de verf met lesruimtes voor plusklassen, multimedia, techniek, special needs enzovoort.
Kijk op de weblink van de gemeente Bunschoten voor het laatste nieuws:

Speerpunten van onze school

Triple Groen Status: Geloven, Genieten en Groeien...

Groeien in geloof

...en geloven in groei! Niet alleen rekenen en taal zijn belangrijk: kinderen mogen leren om vertrouwen te krijgen in de toekomst en daarom is groeien in geloof ons eerste speerpunt. Dagelijks zingen en bidden we en lezen we samen in de Bijbel aansluitend op de geloofsopvoeding die kinderen thuis en in de kerk krijgen.

Begeleiding op maat

Ieder kind heeft recht op passend onderwijs! In ons onderwijs gaan we uit van de kwaliteiten van kinderen en houden we rekening met hun verschillen: meerbegaafde leerlingen gaan naar onze eigen plusgroep, in de groepen wordt verlengde instructie gegeven en voor specifieke leerproblematiek organiseren we gespecialiseerde begeleiding.

Onderwijs op niveau

Niet het resultaat telt, maar de ontwikkeling! Iedere dag werken we als schoolteam aan de kwaliteit van ons onderwijs. Al jaren scoort onze school hoog op onderwijsresultaten, maar onze ambitie reikt verder: het vergroten van de leerlingenbetrokkenheid bij hun leerproces d.m.v. een adaptief (gedifferentieerd en gepersonaliseerd) onderwijsaanbod.

 • (Bijna) dagelijks ontvangt u als ouder nieuws uit onze groepen via de ouderapp. Zo kunt u 's avonds met uw kind napraten over de schooldag. Tijdens de gespreksavonden stemmen we graag de onderwijsbehoeften van uw kind met u af.

  Ouderbetrokkenheid

 • Vanaf groep 4 werken leerlingen regelmatig via hun eigen account op een Chromebook en maken zij in hun digitale schrift hun maakwerk of hun huiswerk via 'classroom'.

  Leren met ICT

 • Vanaf groep 1 leren we de leerlingen spelenderwijs Engels: niet alleen omdat Engels een wereldtaal is, maar ook omdat we daarmee de taalgevoeligheid bij leerlingen stimuleren.

  Engels in alle groepen

 • Leren gaat beter als je graag naar school wilt: om de sociale veiligheid continu te bevorderen oefenen we wekelijks met de Kanjertraining. Zo bevorderen we een goed pedagogisch klimaat.

  Kanjerschool

 • Een leven lang leren: niet alleen de leerlingen ontwikkelen zich dagelijks, maar ook wij als schoolteam. Ons vak verandert snel, maar als leerkracht blijven we de spil in het geheel.

  Professionele leergemeenschap

 • Zo zagen onze leerlingen eruit in de Gouden Eeuw. Hoe beeldend kan kunst, cultuur & geschiedenis worden?!

  Kunst & cultuur

 • De leerlingen die extra uitdaging kunnen gebruiken gaan iedere week naar onze eigen verdiepingsgroepen. Leren leren, hogere denkvaardigheden, ontwikkelen van competenties et cetera zijn aspecten die in deze groepen aan de orde komen.

  GroeiGroen (plusklassen)

 • Wie heeft er een goed idee & wat wil je leren? De mogelijkheden zijn eindeloos: verzin je eigen onderwerp voor een werkstuk of doe mee aan een workshop.

  Curriculum vernieuwing

Uw kind aanmelden bij de Groen van Prinstererschool? aanmeldingsformulier

Onze groepen

 • Vlindergroep (gr. 0/1)

  1. Agnes van Halteren
  2. Marian Korpadi
  Read more
 • Vogelgroep (gr. 1/2)

  1. Froukje v/d Gugten
  2. Louise Dijkhuizen
  Read more
 • Zebragroep (gr. 1/2)

  1. Willeke de Graaf
  2. Louise Dijkhuizen
  Read more
 • Groep 3

  1. Klarina Ferkranus
  2. Elly Geijteman
  Read more
 • Groep 4

  1. Carola de Haan
  2. Miranda Schaap
  Read more
 • Groep 5

  1. Aline Koelewijn
  2. Gerda Korlaar
  Read more
 • Groep 6

  1. Karin Koelewijn
  2. Natasja van Rossum
  Read more
 • Groep 7

  1. Gerard Heek
  2. Willemijn de Graaf
  Read more
 • Groep 8

  1. Joke Verburg
  2. Klara Schreuder
  Read more
 • Directie en IB

  1. Erik Verbeek (directeur)
  2. Rianne Hagebeuk (IB-er)
  Read more
 • Onderwijsassistenten

  1. Ada Duijst
  2. Marlies Koelink
  Read more